...
Školící středisko - KURSO

Kurz: technik údržby zařízení UDT

Mezi zařízení pro manipulaci s materiálem patří mimo jiné mostové jeřáby, mobilní plošiny, vysokozdvižné vozíky, jeřáby a jeřáby.

Kurz připravuje účastníky na práci techniků údržby vybraných zařízení pro manipulaci s materiálem. Udržovací průkaz se získává na základě státní zkoušky. V rámci kurzu nabízíme účastníkům možnost složit zkoušku před komisí UDT ve vhodnou dobu, a to v krátkém časovém úseku po absolvování kurzu. Naše středisko pořádá školení v údržbě UDT nejoblíbenějších zařízení: mobilní plošiny, vysokozdvižné vozíky, jeřáby, mostové jeřáby, jeřáby a další.

Údržba zařízení UDT

Údržbáři zařízení pod technickým dohledem jsou zaměstnáni na plný úvazek v továrnách, průmyslových závodech, dopravních a stavebních podnicích, přístavech, loděnicích a dalších místech, kde se používají zařízení, jako jsou výtahy, jeřáby nebo vysokozdvižných vozíků. Technici údržby na plný úvazek zajišťují dobrý technický stav tohoto zařízení, provádějí kontroly a opravy.

Práci údržbáře zařízení UDT lze vykonávat také jako samostatně výdělečně činná osoba, která provádí servis a poskytuje služby pro jiné společnosti.

Licence na údržbu zařízení UDT

Kurz údržby zařízení UDT je zakončen státní zkouškou. Pořádáme ji po konzultaci s Úřadem pro technickou inspekci, který stanoví termín a provede teoretickou a praktickou zkoušku. Náš školicí program je v souladu s požadavky této organizace na zkoušky.

Po získání kvalifikace obdrží konzervátor osvědčení o kvalifikaci platné po dobu pěti po sobě jdoucích let.

Kurzy pro údržbáře zařízení UDT ve Varšavě a dalších městech

Naše kurzy údržby pořádáme po celém Polsku: v naší centrále, ve Varšavě a v našich pobočkách. Máme také možnost organizovat uzavřená školení za účasti zaměstnanců dané společnosti - v takových případech nabízíme cestu v rámci země.

Aktuální termíny a místa školení jsou zájemcům poskytnuty po telefonickém nebo e-mailovém kontaktu.

Program školení pro údržbu manipulačních zařízení

Každý z nabízených školicích kurzů je věnován údržbě určitého typu zařízení. W Centrum KURSO pořádáme kurzy údržby následujících zařízení:

 • Vzdušné pracovní plošiny, nůžkové výtahy
 • Různé typy mobilních plošin: závěsné, stožárové, stacionární, na železničních vozidlech.
 • Jeřáby pro všeobecné a/nebo speciální účely
 • Navijáky a kladkostroje pro všeobecné a/nebo speciální účely
 • Všechny typy vysokozdvižných vozíků
 • Jeřáby, jeřáby, mobilní jeřáby HDS

Standardní kurz trvá přibližně 96 hodin a skládá se z teoretické i praktické výuky, která je přípravou na zkoušku, jež následuje po kurzu. U osob, které již mají zkušenosti s určitým typem vybavení, může instruktor rozhodnout o zkrácení doby potřebné k získání znalostí a dovedností.

Při opravách a kontrolách zařízení pod dohledem UDT je třeba dodržovat následující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví.

Program aktivit zahrnuje mimo jiné:

 • Typy zařízení, konstrukce, provoz
 • Povinnosti pracovníka údržby
 • Technický dozor, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a další
 • Metody odstraňování běžných závad
 • Mechanické, elektrické, hydraulické
 • Metody provádění technických kontrol
 • Seznámení se s návodem k použití zařízení.
 • Příprava technické dokumentace

Kurzů se mohou zúčastnit všichni dospělí, kteří mají alespoň základní vzdělání a jsou zdravotně způsobilí k práci na zařízení. Doporučujeme základní mechanické, elektrické a hydraulické dovednosti.

 

 

 


Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
18 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38