...
Školící středisko - KURSO

Přípravný kurz pro práci na souši a na moři se zdvihacími plošinami a nůžkovými zvedáky (výložníky, nůžkové zvedáky).

Pro práci na plošinách a nůžkových výtazích (výložníky, nůžkové výtahy) v zahraničí je třeba složit zkoušku a získat osvědčení.

Cílem školení je připravit obsluhu výložníků na práci v zahraničí a umožnit jim získat potřebnou kvalifikaci. Kurz mohou navštěvovat lidé s různou úrovní znalostí a zkušeností. Program může být přizpůsoben jak začátečníkům, tak i těm, kteří již vlastní polský řidičský průkaz UDT a potřebují si pouze doplnit znalosti. Školení je zakončeno zkouškou a ti, kteří ji úspěšně složí, získají certifikát potřebný pro práci ve vybraných zemích.

Školení probíhají buď na místě ve Varšavě, nebo na dálku formou e-learningu. Pokud si zvolíte druhou možnost, upozorňujeme, že je pak nutné doplnit ji praktickou částí v našich prostorách.

Školící program je vhodný pro ty, kteří plánují pracovat v Norsku, Velké Británii, Dánsku a Švédsku. Je v souladu s normami skupiny OMHEC, do které patří výše uvedené země, a s následujícími normami ISO: MEWP 18878.

Informace o školení

Program:

  • Typy výtahů používaných pro práci ve výškách
  • Konstrukce jednotlivých součástí zařízení: pracovní plošina, výložník, řídicí systém.
  • Kontrola výtahů
  • Zajištění stability během provozu
  • Bezpečnostní a kontrolní předpisy
  • Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví v případě nehod a mimořádných událostí
  • Praktická cvičení
  • Závěrečná zkouška

Školení se mohou zúčastnit osoby starší 18 let, které mají alespoň základní vzdělání a nemají zdravotní kontraindikace pro práci s tímto typem zařízení.

Doba trvání závisí na tom, zda se školení účastní začátečník, nebo člověk, který již má s manipulací zkušenosti. V druhém případě je možné teoretickou část zkrátit. Přednášky trvají přibližně 8 hodin.

Osvědčení po školení

S průkazem pro obsluhu zdvihacích zařízení (výložníky, nůžkové výtahy) je snazší najít práci v zahraničí.

Po složení závěrečné zkoušky (teorie a praxe) obdrží účastník certifikát v elektronické podobě. Platí po dobu pěti let od data vydání. Jedná se o doklad, který lze použít při žádosti o práci na souši i na moři, včetně ropných plošin. Ve výše uvedených zemích je vyžadována u osob provádějících instalační, údržbářské a opravárenské práce ve výšce větší než 2 metry.

Podrobnosti o organizaci školení

Všechny kurzy probíhají v naší centrále ve Varšavě nebo na dálku (pouze teoretická část). Aktuální termíny se dozvíte, když nás kontaktujete telefonicky nebo e-mailem.

Pořádáme také školení pro firmy v termínech na míru.

Pokud máte další otázky, doporučujeme vám přečíst si v první řadě informace na stránce s často kladenými dotazy.

Školení UDT pro výložníky, nůžkové výtahy


Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
2 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38