...
Školící středisko - KURSO

Školení - Ochrana údajů

Vyzýváme vás, abyste se přihlásili na školení o ochraně osobních údajů v. naše centrum Kurso, které zahrnují změny zavedené směrnicí Evropské unie RODO.

V našem centru poskytujeme kurzy nejvyšší kvality - doporučujeme vám využít naší nabídky před 25. květnem 2018, kdy vstoupí v platnost ustanovení nového nařízení EU.

Účel školení

Tématem hodiny je ochrana osobních údajů v souladu s nařízením EU RODO. Zavádí nové povinnosti pro správce osobních údajů, které se týkají mimo jiné vedení záznamů, jmenování inspektora ochrany údajů (DPO) a práva na přístup k údajům.

Školení jsou určena především správcům osobních údajů a dalším zájemcům o problematiku ochrany osobních údajů.

Pokrytá témata:

 • právní důvody pro zpracování osobních údajů
 • základní definice ochrany údajů
 • úkoly správce údajů a správce
 • postavení a úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
 • obecné podmínky pro ukládání správních pokut
 • zpracovatel osobních údajů
 • právo subjektu údajů na přístup
 • zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
 • záznam zpracovatelských operací
 • organizační struktura pro ochranu osobních údajů
 • podmínky pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • zásady týkající se zpracování osobních údajů

Výuka zahrnuje teorii a praxi. V ceně kurzu je zahrnuto také stravování a přestávka na oběd.

Školení - ochrana osobních údajů probíhá v našem centru ve Varšavě.

Zveme vás k využití našich služeb!


Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
3 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38