...
Školící středisko - KURSO

Publikacje

jak získat kvalifikaci

Co je to UDT?

UDT, nebo chcete-li rozšířit zkratku, je Úřad technické inspekce. Rozsáhle se zabývá provozem, obsluhou, registrací, údržbou a dohledem nad jeřábovými zařízeními. Jako státní instituce dohlíží na všechna zařízení v naší zemi, která podléhají technickému dozoru, aby byl zajištěn bezpečný provoz všech zařízení.

Co dělá UDT?

Rozsah činností, kterými se Úřad technické inspekce zabývá, je zakotven v zákoně o technické inspekci, a to v § 37. Díky tomuto bodu můžeme snadno určit, čím se Úřad technické inspekce zabývá:

  1. Certifikace systémů kvality pro technická zařízení
  2. dohled a kontrola dodržování předpisů technického dozoru a bezpečnostních předpisů pro provoz technického zařízení.
  3. Provádění technického dozoru nad zařízeními podléhajícími technickému dozoru v rozsahu stanoveném zákonem.
  4. poskytování stanovisek a vydávání rozhodnutí o výkonu technického dozoru.
  5. analyzovat následky poškození zařízení podléhajícího technickému dozoru a průběžně sledovat míru rizika, které toto zařízení představuje.
  6. Evidence technických zařízení uvedených do provozu, která podléhají technickému dozoru
  7. Provádět činnosti zaměřené na zvyšování odborné kvalifikace výrobců technických zařízení a jejich uživatelů v oblasti bezpečného provozu a údržby zařízení.
  8. Provádění poradenské činnosti v oblasti přípravy vzdělávacích programů pro osoby provádějící údržbu a obsluhu technických zařízení.
  9. Ověřování kvalifikace osob, které vyrábějí technické vybavení, a osob, které je modernizují, opravují, udržují a provozují.

Proč tato opatření provádět? Všechny zajišťují naši bezpečnost při používání zařízení, které podléhá technické kontrole. Patří sem všechna zařízení, která představují riziko v důsledku svého provozu, např. expandující plyn pod tlakem nebo šíření nebezpečných materiálů při přepravě nebo skladování.

To jsou jen dva příklady zařízení, na které se vztahuje dozor, celý seznam je obsažen v nařízení ze dne 7. prosince 2012 o rvodziajiajiaj technického zařízení podléhajícího technickému dozoru. Seznam je velmi dlouhý, ale nenechte se odradit, protože je důležité vědět, která zařízení jsou kontrolována a chráněna. Naše bezpečnost je prvořadá.

Jak získám licenci UDT?

jak vypadá nárok

Takové osvědčení je důkazem, že jsme seznámeni s technickými podmínkami pro technický dozor, jakož i s platnými právními předpisy a normami. Je také důkazem, že jsme si osvojili praktické dovednosti pro servis nebo údržbu těchto zařízení.

Před získáním takového osvědčení budeme muset složit státní zkoušku, která prověří naše teoretické i praktické znalosti.

Jak vypadá oprávnění UDT?

Oprávnění UDT má podobu plastové karty, která potvrzuje naši kvalifikaci a získanou licenci. Pokud zkoušku úspěšně složíme, bude nám certifikát zaslán přímo na námi uvedenou adresu.

Související články::

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
104 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38