...
Školící středisko - KURSO

Nejčastěji používané metody analýzy rizik - HAZOP a další

Analýza rizik na základě různých metodik

Analýza rizik je činnost, která se zaměřuje na snížení negativního dopadu rizika prostřednictvím opatření, která mění jeho úroveň. Analýza identifikuje, hodnotí a sleduje úroveň rizika na kvalitativní i kvantitativní úrovni.

Provedení analýzy rizik má velký význam především pro přípravu systémů řízení bezpečnosti a bezpečnostních politik.

Při analýze rizik se používají různé metodiky. Ty se volí v závislosti na specifické povaze subjektu a činnostech, které ovlivňují riziko.

Různé metody analýzy rizik:

  • HAZOP - Analýza nebezpečí a provozní způsobilosti
  • FTA - analýza stromu poruch
  • ETA - Analýza stromu událostí
  • PHA - předběžná analýza rizik
  • FMEA - analýza typů a důsledků možných chyb
  • LOPA - analýza bezpečnostní vrstvy
  • QRA - kvantitativní hodnocení rizik

Nejoblíbenější a nejpoužívanější metodou analýzy rizik je HAZOP, přesněji řečeno studie nebezpečí a provozuschopnosti. Nejčastěji se používá při navrhování budov a zařízení, při modernizaci a rozšiřování.

Analýza HAZOP - metodika
Studie spočívá v provedení speciálního rozdělení analyzované budovy nebo zařízení na uzly se specifickými parametry. Poté se pomocí slov jako "žádný", "méně", "více", "také", "část", "inverzní", "jiný než" určí odchylky od návrhu.

Pokud dojde k odchylce, provede se proces identifikace příčiny a vyhodnotí se pravděpodobnost odchylky a její riziko. Výsledky se zaznamenávají do tzv. tabulky HAZOP.


Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
1 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38