...
Školící středisko - KURSO

Obsluha jeřábů - řešení nebezpečných situací

Povinnosti jeřábníka - řešení nebezpečných situací

Provoz jeřábu vyžaduje předchozí přípravu - nezbytné jeřábnický kurz naučíte se pracovat s tímto zařízením a složíte zkoušku pro získání jeřábnického průkazu. Jedná se o kvalifikaci UDT - Úřadu technické inspekce. Obsluha zařízení se pak seznámí s příslušnými pracovními pravidly, včetně toho, jak postupovat v nebezpečných situacích.

Nebezpečné situace při provozu jeřábů můžeme rozdělit do tří kategorií:

  • mimořádné události
  • požár
  • výskyt nehody

V případě mimořádných událostí souvisejících s jeřábem - při zjištění závad nebo jiných nebezpečí na pracovišti je třeba okamžitě přerušit práci a oznámit to nadřízenému. Nepokračujte v práci, dokud nebudou závady a nebezpečí odstraněny a zařízení nebude znovu zkontrolováno.

Pokud dojde k požáru v pracovním prostoru jeřábu, musí obsluha okamžitě varovat osoby v ohroženém prostoru. Dalším krokem je vypnutí napájení a uzavření přívodu plynu do budovy a jeřábu. Poté zalarmujte hasiče nebo se pokuste požár uhasit sami pomocí hasicího přístroje, pokud není velký. Uvědomte o požáru své nadřízené a rozhodněte o evakuaci osob.

V případě nehody je třeba co nejdříve zajistit místo nehody a poskytnout postiženým první pomoc. V případě potřeby je třeba přivolat lékařskou pomoc. O incidentu byste měli informovat také své nadřízené.

Pokud má jeřábník pochybnosti o bezpečnostních podmínkách práce, má právo přerušit práci a obrátit se na svého nadřízeného, aby mu situaci objasnil. Pokud se jeřábník a jeřáb nacházejí v situaci bezprostředního nebezpečí, má zaměstnanec právo zdržet se práce.


Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
11 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38