...
Školící středisko - KURSO

Publikacje

Provoz jeřábů

Zařízení známá jako jeřáby mají širokou škálu použití. Používají se mimo jiné ve výrobních halách, montážních halách a dalších průmyslových zařízeních, také na skladištích, v loděnicích, ve skladech. Díky své konstrukci umožňují rychlou manipulaci s různými typy břemen v prostoru vymezeném jejich pracovní plochou.

Mostové jeřáby mohou obsluhovat pouze osoby s příslušným oprávněním, a proto je pro obsluhu těchto zařízení nutné absolvovat specializovaný kurz a složit zkoušku před komisí Úřadu pro technickou inspekci. Kromě toho musí být jeřáby jako zařízení podléhající technickému dozoru správně sestaveny a provozovány, aby bylo dosaženo optimálních bezpečnostních parametrů. V tomto případě je rozhodující vhodné pracovní prostředí pro jeřáb, který musí být instalován na vhodném místě, kde nebude představovat riziko pro obsluhu nebo třetí osoby. Před uvedením jeřábu do provozu se rovněž provádějí zkoušky po montáži a elektrická měření.

Při provozu musí být jeřáb provozován v souladu s pokyny výrobce a bezpečnostními a hygienickými předpisy. Musí se také pravidelně udržovat.

Související články::

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
1 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38