...
Školící středisko - KURSO

Posouzení rizika výbuchu - účel a metody provádění

Posouzení rizika výbuchu - základní informace

Na některých pracovištích může vzniknout nebezpečí výbuchu. To souvisí především s charakteristikami daného pracoviště a zařízení, látek a směsí, které se na něm používají.

Aby na pracovišti došlo k výbuchu, musí být vytvořena tzv. výbušná atmosféra a musí být přítomen zdroj vznícení.

Kdy je nutné provést posouzení rizika výbuchu?
Na pracovištích, kde existuje riziko výbušného prostředí, musí být provedeno komplexní posouzení rizika výbuchu.

Tuto povinnost ukládá směrnice uživatelů ATEX 137 a nařízení ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti s možností výskytu výbušné atmosféry na pracovišti (Sbírka zákonů ze dne 30. července 2010).

Při posuzování rizika výbuchu se berou v úvahu:

  • instalace na pracovišti
  • použité látky a směsi
  • procesy probíhající na pracovišti a jejich vzájemné působení.
  • pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry a doba jejího trvání.
  • pravděpodobnost zdrojů vznícení
  • rozsah následků případného výbuchu.

Po provedení posouzení rizika výbuchu lze rozhodnout o návrhu vhodných řešení ochrany proti výbuchu na pracovišti.

Správně provedené posouzení rizika výbuchu účinně snižuje nebezpečí na pracovištích, kde může takové nebezpečí vzniknout.


Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
3 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38