...
Školící středisko - KURSO

Stacionární mobilní plošiny - kurz obsluhy se zkouškou UDT

Nabízíme vám účast na školení, jehož cílem je připravit účastníky na práci obsluhy stacionární plošiny. Toto zařízení se hojně používá ve stavebnictví a při renovacích, ale i ve skladech a továrních halách. K jejich obsluze však potřebujete mnoho znalostí o jejich fungování a bezpečnostních pravidlech a také praktické dovednosti. Tuto kvalifikaci lze získat absolvováním teoretických a praktických lekcí připravených zkušenými instruktory našeho centra. Součástí kurzu obsluhy stacionárních plošin je zkouška pro získání průkazu UDT.

Stacionární pojízdné výtahy - přípravný kurz ke zkouškám

V rámci kurzu se účastníci seznámí s otázkami, jako jsou zásady bezpečného provozu zařízení, konstrukce a používání stacionární mobilní plošiny, povinnosti obsluhy při práci, používání ochranných opatření a zařízení a předpisy o technickém dozoru. Kromě přednášek zahrnuje kurz také praktická cvičení, která probíhají na manévrovacím pracovišti s využitím vybavení z naší základny.

Délka školení se liší v závislosti na úrovni zkušeností a potřebách skupiny. Pokud se školení účastní lidé se zkušenostmi ze služby, může se doba školení zkrátit na pouhých 10 hodin. To znamená, že k doplnění aktualizovaných informací potřebných ke zkoušce stačí i 1 den školení. Kurz pro začátečníky pokrývá celou škálu materiálu a trvá 10 až 32 hodin.

Zaměřujeme se na efektivní a praktické odborné vzdělávání. Naši instruktoři mají zkušenosti s předáváním znalostí způsobem, který účastníky aktivizuje. K praktickému osvojování operačních dovedností přistupujeme individuálně a věnujeme mu tolik času, kolik účastníci školení potřebují. Díky tomu se můžeme pochlubit vysokou mírou úspěšnosti u zkoušek UDT v našich kurzech obsluhy stacionárních mobilních plošin.

Stacionární mobilní výtahy: kurz versus zkouška

Absolvování výcvikového kurzu není rovnocenné získání kvalifikace UDT. Školení jsou pouze přípravou na ověření kvalifikace. Za účelem získání povolení pro mobilní platformySoučástí kurzu je teoretická a praktická zkouška, kterou provádějí inspektoři UDT (z Varšavy nebo jiného města, kde se kurz koná). Poté obdržíte osvědčení o kvalifikaci ve formě plastové karty, která je dokladem potřebným pro zaměstnání operátora. Osvědčení je platné 10 let a vztahuje se na zařízení kategorie II P: závěsné a stacionární plošiny.

Kurz "Stacionární mobilní platformy" - informace pro účastníky

  • Požadavky: Podmínkou účasti je alespoň základní vzdělání, věk alespoň 18 let a dobrý zdravotní stav potvrzený lékařským potvrzením. Nevyžadujeme, aby účastníci školení měli s tímto typem zařízení zkušenosti nebo praxi.
  • Školení pro firmy: na žádost firemních klientů můžeme uspořádat kurzy pro přípravu zaměstnanců firem na jejich kvalifikaci. Jsme flexibilní, pokud jde o termíny a místo konání kurzů. Pro podrobnosti nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.
  • Další informace o kurzech pro mobilní platformy: cena, aktuální termíny a místo konání, tím, že nás kontaktujete přímo: e-mailem nebo telefonicky. Touto cestou také přijímáme přihlášky do kurzů.

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
14 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38