...
Mācību centrs - KURSO

Darbs ar celtni - rīcība bīstamās situācijās

Celtņa operatora pienākumi - rīcība bīstamās situācijās

Krāna darbībai ir nepieciešama iepriekšēja sagatavošanās - nepieciešamie celtņa kurss iemācīt, kā strādāt ar iekārtām, kā arī nokārtot eksāmenu, lai iegūtu celtņa vadītāja apliecību. Tās ir UDT - Tehniskās inspekcijas biroja - kvalifikācijas. Pēc tam aprīkojuma operators apgūst attiecīgos darba noteikumus, tostarp to, kā rīkoties bīstamās situācijās.

Mēs varam iedalīt bīstamās situācijas celtņa darbībā trīs kategorijās:

  • ārkārtas situācijas
  • ugunsgrēks
  • negadījuma iestāšanās

Ar celtni saistītu avāriju gadījumā - ja darba vietā tiek pamanīti defekti vai citi apdraudējumi, darbs nekavējoties jāpārtrauc un par to jāziņo darba vadītājam. Neatjaunojiet darbu, kamēr nav novērsti bojājumi un apdraudējumi un kamēr iekārta nav atkārtoti pārbaudīta.

Ja celtņa darba zonā rodas ugunsgrēks, operatoram nekavējoties jābrīdina bīstamajā zonā esošās personas. Nākamais solis ir atslēgt elektrību un gāzes padevi ēkai un celtnim. Pēc tam vai nu brīdiniet ugunsdzēsēju brigādi, vai arī mēģiniet nodzēst ugunsgrēku paši ar ugunsdzēšamo aparātu, ja ugunsgrēks nav liels. Paziņojiet par ugunsgrēku saviem priekšniekiem un izlemiet, vai evakuēt cilvēkus.

Negadījuma gadījumā notikuma vieta pēc iespējas ātrāk jānorobežo un cietušajiem jāsniedz pirmā palīdzība. Ja nepieciešams, jāizsauc medicīniskā palīdzība. Par incidentu jāziņo arī priekšniecībai.

Ja celtņa operatoram rodas šaubas par darba drošības apstākļiem, viņam ir tiesības pārtraukt darbu un vērsties pie sava vadītāja, lai noskaidrotu situāciju. Ja celtņa operators un celtnis atrodas tiešā briesmu situācijā, darbiniekam ir tiesības atturēties no darba.


Pierakstīties uz interviju
Sniedziet mums savu kontakttālruni
1 cilvēki pasūtīja zvanu šodien

Mēs jums piezvanīsim tuvākajā laikā

REĢISTRĀCIJA: +48 22 208 38 38