Mācību centrs - KURSO

Ugunsdzēsības apmācības - KURSO mācību centrs

DARBINIEKU PRASMES UN IEMAŅAS RĪKOTIES AR UGUNSGRĒKA RISKU DARBA VIETĀ.

Aicinām jūs izmantot mūsu piedāvājumu par ugunsdrošības apmācībām un darba drošības un veselības aizsardzības apmācībām. Mēs organizējam sākotnējās un periodiskās apmācības atbilstoši klienta vajadzībām un profilam.

Mūsu KURSO centrs jau daudzus gadus nodrošina ugunsdrošības apmācības. Mēs darbojamies vairākās Polijas pilsētās, piemēram, Varšavā, Bielsko, Katovicē un Krakovā, un apmācām savus klientus visā Polijā saskaņā ar nolīgtajiem noteikumiem.

Mēs veltām daudz pūļu, lai nodrošinātu, ka mūsu ugunsdzēsības mācību kursi ir pēc iespējas kvalitatīvāki - mēs nodarbinām pieredzējušus instruktorus, izmantojam mūsdienīgas telpas un liekam uzsvaru uz bagātīgu un aktivizējošu mācību programmu. Pateicoties mums, katrs ugunsdrošības mācību kurss ne tikai atbilst juridiskajām prasībām, bet arī sniedz ļoti noderīgas zināšanas ikdienā darba vietā un ārpus tās.

KĀPĒC IR NEPIECIEŠAMAS UGUNSDROŠĪBAS MĀCĪBAS

Katrs darba devējs ir atbildīgs par savu darbinieku drošību un viņu dzīvības un veselības aizsardzību. Saskaņā ar 209. panta 2. punktu. 1 punkts. Darba kodeksa 2. pantā noteikts, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt darbiniekus ar nepieciešamajiem līdzekļiem ugunsgrēka dzēšanai un evakuācijai, kā arī norīkot darbiniekus, kas veic ar to saistītus uzdevumus.

Pateicoties mūsu kursiem, jūsu darbinieki iegūs nepieciešamās zināšanas un vienmēr būs pienācīgi sagatavoti reaģēt ārkārtas situācijās. Ir svarīgi, lai darbinieks, kuram deleģēti šie uzdevumi, būtu iepazinies ar ugunsdzēsības aprīkojuma lietošanas instrukcijām, evakuācijas noteikumiem un palīdzību apdegumu gadījumā. Zināšanas par ugunsdrošības noteikumiem var palīdzēt izvairīties no daudziem riskiem.

Ir vērts zināt, ka saskaņā ar Ugunsdrošības likuma 9. pantu: "Ikvienam, kurš pamana ugunsgrēku, dabas stihiju vai citas vietējās briesmas, ir pienākums nekavējoties paziņot par to personām, kas atrodas bīstamajā zonā, un glābšanas ziņu centram vai ugunsdrošības vienībai, vai policijai, vai ciema vadītājam, vai ciema vecākajam."

TIESĪBU NORMAS UN DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ UGUNSDROŠĪBU.

Darba devējam saskaņā ar 24.08.1991. gada Ugunsdrošības likumu jānodrošina, lai visas personas darba vietā būtu drošas un spētu evakuēties no ugunsbīstamas vietas.

Turklāt viņam vai viņai būtu jānorīko personāls, kas atbildīgs par evakuāciju un ugunsdzēsības pasākumiem ārkārtas situācijā.

Tiek pieņemts, ka gadījumos, kad uzņēmums aizņem vairākus stāvus, katrā stāvā jābūt diviem cilvēkiem, kuri ir izgājuši ugunsdrošības apmācību un ir atbildīgi par ugunsdrošību.

Šiem darbiniekiem jābūt atbilstoši apmācītiem par FIRE un veselības aizsardzību un drošību. Jābūt pieejamai informācijai par personām, kurām ir ugunsdrošības kvalifikācija, t. i., redzamā vietā jāizvieto viņu vārdi un tālruņa numuri.

Atbilstoši Darba kodeksam darba devējam ir pienākums noteikt ugunsbīstamības līmeni attiecībā uz visām darba vietām konkrētajā uzņēmumā un formulēt uzvedības noteikumus, lai izvairītos no riska un iespējamās briesmas gadījumā. Darbiniekiem ir jāpiedalās ugunsdrošības apmācībās kā daļa no veselības un drošības apmācības un jāpārvalda brīvi ugunsdrošības noteikumi.

UGUNSDZĒSĪBAS APRĪKOJUMS

Darba devējam ir jārūpējas par darba vietas un darbinieku ugunsdrošību neatkarīgi no tā, vai tas ir ēkas īrnieks vai īpašnieks. Ja telpas tiek izīrētas, nomas līgumā jāiekļauj ugunsdrošības nosacījumi. Ir ļoti svarīgi, lai darba vietā būtu dūmu detektori, t. i., dūmu detektori un paaugstinātas temperatūras detektori. SSP ir ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēma, kas ugunsgrēka gadījumā iedarbina trauksmes signālu un arī informē ugunsdzēsēju brigādi. Daudzi uzņēmumi izmanto arī tā sauktās sprinkleru sistēmas, kas palīdz apslāpēt ugunsgrēku agrīnā stadijā, un dūmu nosūces sistēmas, kas atvieglo evakuāciju. Šo ierīču uzstādīšana ir jāiekļauj ēkas būvniecības plānošanas posmā.

Ugunsdzēšamie aparāti ir svarīgs aprīkojums jebkurā darba vietā, un tiem jābūt piemērotiem visu veidu vielām, kas var aizdegties. Visizplatītākie ugunsdzēšamie aparāti ir A, B un C tipa - piemēroti šķidrumiem, uzliesmojošām gāzēm un plastmasām. Ugunsdzēšamie aparāti regulāri jāpārbauda vismaz reizi gadā.

MĀCĪBU PROGRAMMA

Mēs organizējam periodiskus un ievadapmācības kursus par ugunsdrošību, lai iepazīstinātu studentus ar ugunsdrošības noteikumiem un instrukcijām. Katrs veselības un drošības apmācība un IAL sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas un sniedz dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Pasākumu programma

  • informācija par ugunsbīstamību darba vietā
  • ugunsdrošības instrukcijas darba vietā
  • informācija par ugunsdzēsības aprīkojuma atrašanās vietu.
  • ugunsdrošības un evakuācijas zīmju principi
  • evakuācijas un trauksmes procedūru veikšana.
  • rokas ugunsdzēsības aprīkojuma lietošanas principi
  • pirmās palīdzības sniegšana cietušajiem

Kursu programma tiek izstrādāta individuāli, ņemot vērā konkrētus ieteikumus, kas saņemti no mūsu klienta-kontraktora. Kursu programmas pielāgošana klienta biznesa specifikai ļauj sasniegt labākos iespējamos mācību rezultātus. Turklāt kursi ir papildināti ar praktiskiem vingrinājumiem un demonstrējumiem. Pēc kursa pabeigšanas dalībnieki saņem kursa pabeigšanas sertifikātu.

MŪSU PIEREDZE UN PROFESIONALITĀTE

Visi mūsu centra piedāvātie ugunsdrošības kursi ir balstīti uz mūsu ilggadējo pieredzi un sadarbību ar dažādu nozaru uzņēmumiem. Mūsu kompetence un pieredze, kas uzkrāta visu centra darbības gadu laikā, ļauj mums droši piedāvāt jums augstas kvalitātes kursus un apmācības.

Vēlamies uzsvērt, ka ugunsdrošības apmācības kursi tiek vadīti, ņemot vērā spēkā esošos tiesību aktus un aktivizējošas mācību metodes, kā arī kompetentu un pieredzējušu instruktoru vadībā. Mūsu rīcībā ir modernas mācību telpas, kas ir aprīkotas, lai vadītu interesantas un saturiski bagātas nodarbības.

Mūsu kursos dalībnieki apgūst prasmes, kas nepieciešamas ārkārtas situācijās ugunsgrēka gadījumā.

MĒS ESAM PIEEJAMI JEBKURĀ VIETĀ POLIJĀ

Mēs aicinām jūs apmeklēt mūsu filiāles, kas periodiski organizē apmācības kursus ugunsdrošības jomā. Nodarbības notiek saskaņā ar grafiku mūsu tīmekļa vietnē. Organizētas grupas ir laipni aicinātas apmeklēt slēgtos ugunsgrēka mācību kursus. Apmācības grupām var organizēt gan mūsu filiālēs, gan jebkurā citā vietā - mēs dodamies uz darba vietām, mācību telpām un citām vietām visā Polijā.

IEGULDĪJUMI UGUNSDROŠĪBAS ZINĀŠANĀS

KURSA CENA ir atkarīga no PERSONĀLU SKAITĪJUMU SKAITĪJUMU SKAITĪJUMU KĀPSA. Lielākām grupām mēs piedāvājam pievilcīgas atlaides un ļaujam vienoties par cenu. Lai saņemtu cenu piedāvājumu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tīmekļa vietnē norādīto veidlapu. Visa informācija par mūsu piedāvātajiem kursiem ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

Ugunsdzēsības mācību kursi KURSO centrā


Vairāk informācijas:

Pierakstīties uz interviju
Sniedziet mums savu kontakttālruni
1 cilvēki pasūtīja zvanu šodien

Mēs jums piezvanīsim tuvākajā laikā

REĢISTRĀCIJA: +48 22 208 38 38