...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

jak zdobyć uprawnienia

Co to jest UDT?

UDT czyli rozwijając skrót, jest to Urząd Dozoru Technicznego. Zajmuje się szeroko pojętą eksploatację, obsługą, rejestracją, konserwację i nadzorem nad urządzeniami dźwignicowymi. Jako instytucja państwowa, nadzoruje wszystkie urządzenia w naszym kraju, które są objęte dozorem technicznym, aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi wszystkich instalacji.

Czym zajmuje się UDT?

Zakres działań, którymi zajmuje się Urząd Dozory Technicznego jest zapisany w ustawie o dozorze technicznym, w art. 37. Dzięki temu punktowi, z łatwością możemy określić czym zajmuje się UDT:

  1. Certyfikowanie systemów jakości w zakresie urządzeń technicznych
  2. Nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym oaz przepisów bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych
  3. Realizowanie dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi pod dozór techniczny w zakresie przewidzianym przez ustawę
  4. Opiniowanie i wydawanie decyzji dotyczących wykonywania dozoru technicznego
  5. Analizowanie skutków uszkodzeń urządzeń podlegających dozorowi technicznemu i nieustanny monitoring stopnia zagrożenia, jakie stwarza to urządzenie
  6. Ewidencjonowanie oddanych do użytku urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  7. Prowadzenie działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych producentów urządzeń technicznych i ich użytkowników w zakresie bezpiecznej eksploatacji i pracy urządzeń
  8. Prowadzenie działań konsultujących w aspekcie przygotowania programów szkoleń dla osób konserwujących i eksploatujących urządzenia techniczne
  9. Weryfikowanie kwalifikacji podmiotów produkujących urządzeni techniczne, a także osób je modernizujących, naprawiających, konserwujących oraz eksploatujących

Czemu służą te działania? Wszystkie zapewniają nam bezpieczeństwo pod gdy korzystany z urządzeń, które są objęte dozorem technicznym. Są to wszystkie urządzenia, które stwarzają zagrożenie z powodu swojego działania, np. rozprężają gazu pod ciśnieniem albo rozprzestrzeniają materiały niebezpieczne podczas ich transportu czy przechowywania.

To tylko dwa przykłady urządzeń objętych nadzorem, cały spis jest zawarty w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rvodziajóc urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Lista jest bardzo długa, ale proszę się nie zniechęcać, bowiem barto wiedzieć które urządzenia są sprawdzone i zabezpieczone. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Jak zdobyć uprawnienie UDT?

jak wygląda uprawnienie

Takie zaświadczenie jest potwierdzeniem tego że doskonale znamy warunki techniczne dozoru technicznego, a także obowiązuje przepisy prawne i normy. Zaświadczenie to również dowód na to że opanowaliśmy umiejętność praktycznego wykonywania czynności w obrębie usługi lub konserwacji owych urządzeń.

Przed otrzymaniem takiego zaświadczenia, czeka nas egzamin państwowy, które sprawdzi wiedzę teoretyczna i praktyczną.

Jak wygląda uprawnienie UDT?

Uprawnienie UDT ma formę plastikowej karty, która potwierdza nasze kwalifikacje i uzyskaną licencję. Jeśli zaliczymy egzamin, zaświadczenie zostanie wysłane prosto pod adres, który podaliśmy

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
1 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38