...
Školící středisko - KURSO

Publikacje

Typy svarů při svařování

Svarové spoje vznikají místním tavením a tuhnutím součástí s přídavkem přídavného kovu. V závislosti na metodě a spoji se rozlišují různé typy svarů. Zde je jejich seznam.

Typy svarů:

  • tupé svary - vyskytují se v tupých a úhlových spojích a vznikají mezi stěnou součásti, která tvoří její tloušťku, a druhou součástí; mohou také pokrývat celou tloušťku součásti, v takovém případě se označují jako
  • svary s plným průvarem, jinak hovoříme o částečných nebo dílčích průvarech.
  • tupé svary - používají se především u tupých a čelních spojů plechů, u nichž jsou okraje plechu připraveny ohýbáním a svařování se provádí bez přídavného přídavného materiálu.
  • koutové svary - vyskytují se v tupých a úhlových spojích a jsou připraveny v drážce vzniklé nekonvexností stěn spojovaných dílů.
  • Bodové svary - vznikají v kolmých spojích, když se jeden plech roztaví a přitaví k plechu pod ním.
  • Děrové svary - vyskytují se u klopných spojů, kde svar vyplňuje podélný nebo kruhový otvor v jedné ze spojovaných desek.

Související články::

Přihlaste se na pohovor
Dejte nám své kontaktní číslo
32 lidé si dnes objednali hovor

V nejbližší době vám zavoláme

REGISTRACE: +48 22 208 38 38