...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas / Metal Active Gas) to jedna z najczęściej stosowanych metod spawania materiałów. Wykorzystuje się w niej elektrody topliwe w osłonie gazów obojętnych dla metody MIG 131 lub też aktywnych dla metody MAG 135.

Gazy osłonowe obojętne stosowane w tej metodzie to przede wszystkim hel lub argon, natomiast aktywne to dwutlenek węgla lub też jego mieszanka z argonem.

Metoda wykorzystywana jest do spawania większości materiałów – należy dobrać wtedy odpowiednie druty elektrodowe i gaz osłonowy. Efekt zależy od umiejętności spawacza, dlatego też musi on posiadać odpowiednie przygotowanie do tego rodzaju operacji.

Główne zalety metody:

  • wysoka jakość powstałych spoin
  • wysoka wydajność
  • możliwość spawania w różnych pozycjach
  • możliwość zrobotyzowania metody
  • możliwość spawania materiałów o różnych grubościach

Główne wady metody:

  • stosowana głównie do spawania stali niestopowych
  • wymaga właściwego przygotowania brzegów elementów spawanych
  • przy spawaniu z dwutlenkiem węgla istnieje ryzyko dużego rozprysku metalu
  • przy spawaniu w przestrzeniach otwartych należy zastosować osłonę przed wiatrem

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
40 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38