...
Ośrodek Szkoleniowy - KURSO

Publikacje

Rodzaje podestów ruchomych

Rodzaje podestów ruchomych

Rodzaje podestów ruchomych 

Rodzaje podestów ruchomych

Wolnobieżne – Składają się z nadwozia, platformy roboczej oraz połączonej konstrukcji nośnej z nadwoziem, na której zamontowana jest platforma robocza. Zasilane są elektrycznie lub spalinowo, pierwsze są stosowane w obiektach otwartych. Drugi typ ze względu na emitowane spaliny wykorzystywany jest na terenach zamkniętych. Wolnobieżne maszyny posiadają własny napęd, dlatego są mobilne i niezastąpione. Podnośniki wolnobieżne są bardzo proste w obsłudze.

Przewoźne- przystosowane do ciągnięcia za pojazdem zamontowane na podwoziu przyczepy  . Nazywane przyczepami specjalnymi dopuszczone do ruchu drogowego.

Samojezdne -bardzo prosty schemat a dokładnie platforma robocza została umieszczona przy wysięgniku na podwoziu samochodowym i tym samym pozwala na transport podestu po drogach.

Stacjonarne –Jednakowo jak wszystkie podesty ruchome są urządzeniami transportu bliskiego objętymi dozorem technicznym. Konieczna jest rejestracja podestów stacjonarnych UDT. Nie są wyposażone w mechanizm umożliwiający ich poruszanie, dlatego są przystosowane do pracy w jednym miejscu.

Wiszące – operator takiego urządzenia musi posiadać uprawnienia UDT (zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego), ponieważ należą do urządzeń objętym dozorem technicznym. Podest wiszący składa się z platformy roboczej zawieszonej na dwóch linach umieszczonych na dźwigarach. Najczęściej wykorzystuje się do wysokich budynków, mostów, wiaduktach, kominach, masztach, statkach i okrętach czy platformach wiertniczych.

Masztowe- składa się z jednego lub dwóch masztów, platformy roboczej poruszającej się po maszcie, podwozia a także jednostki napędowej dzięki której platforma się porusza. Sprawdzają się w wąskich korytarzach i przestrzeniach między regałami poprzez swoje kompaktowe wymiary.

 

Zagrożenia przy pracy na podestach ruchomych 

Rodzaje podestów ruchomych

Operator powinien wiedzieć o tym, że najmniejszy błąd może doprowadzić do skutków wypadków a nawet śmierci. Na samym początku naszej pracy powinna zostać sporządzona kompleksowa ocena ryzyka. Nie powinniśmy lekceważyć zagrożeń na stanowisku naszej pracy, ponieważ chodzi o nasze życie. Zdecydowanie najważniejsze jest, aby operator posiadał istotną wiedzę i przeszkolenie na temat zagrożeń z platformami roboczymi. Istotne jest zachowanie wymogów bezpiecznej pracy:

 • Przegląd pracy budowy i ocena ryzyka
 • Sprawdzenie maszyny przed rozpoczęciem pracy
 • Wybór ochrony środków osobistych
 • Dobór właściwego podestu ruchomego
 • Kontrola ostateczna
 • Sporządzić dokument ze wszystkimi spostrzeżeniami
 • Ocenić kto mógłby zostać zraniony i jak mogłoby do tego dojść

Najczęstsze wypadki przy pracy na podestach ruchomych to:

 • Porażenie prądem elektrycznym
 • Upadki z wysokości
 • Uderzenia o inne elementy konstrukcyjne
 • Pochwycenia przez mechanizmy będące w ruchu

 

Najczęstszym przyczyną wypadków z udziałem podestów ruchomych:

 • Nieprzestrzeganie zasad BHP
 • Praca przy niesprzyjającej pogodzie (burza, mróz, deszcz)
 • Przeciążenie platformy roboczej
 • Brak poziomowania maszyny lub niewłaściwe poziomowanie maszyny
 • Nieodpowiedni stan techniczny urządzenia i jego usterki
 • Podwyższanie wysokości roboczej poprzez rusztowania czy drabiny
 • Nieprawidłowy stan techniczny podestu ruchomego
 • Nieprzestrzeganie zaleceń producentów podestów ruchomych i instrukcji obsługi pojazdów

Powinniśmy także skupić się na terenie, w którym będziemy przeprowadzać prace. Jesteśmy narażeni na ciągłe czynniki zagrożenia i powinniśmy pamiętać o tym, żeby na samym początku poradzić sobie z tym problemem. Przykładów jest mnóstwo a najważniejsze z nich to:

 • Potencjalne kolizje z innymi pojazdami
 • Obecność nieupoważnionych osób
 • Przewody na gruncie takie jak gruzy, głazy, słupki
 • Niebezpieczne miejsca
 • Płytkie wykopy
 • Okrągłe otwory, odpływy i inne rozkopy
 • Przewody elektryczne

 

Powiązane artykuły::

Zapisz się na rozmowę
Podaj nam numer kontaktowy
28 osób zamówiło dzisiaj rozmowę

Zadzwonimy w najbliższym czasie

ZAPISY: +48 22 208 38 38